Tietosuojaseloste

Playpoint Oy noudattaa voimassa olevia henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja ja asetuksia. Näin käsittelemme tietojasi Playpoint Oy:n asiakkaana:1. Rekisterinpitäjä : Playpoint Oy, Mäenseläntie 4, 71330 Räsälä , Y-tunnus: 2390661-4. Sähköposti: katriina(at)playpoint.fi Rekisteriasioita hoitaa : Katriina Huhtinen, puh: 050 5257105.

2. Rekisterin nimi: Playpoint Oy asiakasrekisteri.

3. Kerättyjen henkilötietojen käyttö: Keräämiämme tietoja käytämme:

 • Asiakassuhteen ylläpitämiseen
 • Asiakaspalvelutarkoituksiin ja asiakassuhteenseen liittyvään tiedottamiseen
 • Tilaamiesi tuotteiden toimitukseen ja tähän liittyvien maksujen suorittamiseen
 • Asiakkaan tunnistamiseen ja lähetysten toimittamiseen
 • Asiakaspalvelutilanteiden, kuten kyselyjen, reklamaatioiden ja maksuselvittelyihin vastaamiseen, tuotetiedottamiseen ja markkinointiin. Markkinaviestintää sähköpostitse ja postitse asiakasrekisteriin kuuluvalle lähetetään vain, jos asiakas on rekisteröitymisen yhteydessä tai sen jälkeen ilmaissut halunsa vastaanottaa Playpoint Oy:lta markkinointiviestintää.

4. Rekisterin sisältö

 • Asiakkaan etu-ja sukunimi
 • Syntymäaika
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Kanta-asiakas-ja muut vastaavat ryhmittelytiedot
 • Ostotapahtuma- ja asiointitiedot 
 • Tiedot tilauksen toimitustavasta;
 • Maksutapaan liittyvät tiedot, mukaan lukien tieto mahdollisesti käytettävästä lahjakortista.

Playpoint Oy:lle lähetetyt sähköpostit tallennetaan ja niitä käsitellään asiakaspalvelutarkoituksia varten. Asiakkaiden puheluita asiakaspalvelunumeroihimme ei tallenneta.

5. Käsittelyn oikeusperuste:

Henkilötietojesi ja tekemisiesi ostosten käsittelyn laillinen peruste on sinun ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöön paneminen ja/tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen sinun pyynnöstäsi.

Playpoint Oy:lla on eräissä tapauksissa velvollisuus säilyttää tietoja pidempään, kuin tämä on yllä mainittujen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeen. Tällaisten tietojen säilyttäminen ja käsittely on välttämätöntä Playpoint Oy:ta koskevien lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Näissä tapauksissa käsittelyn oikeusperuste on Playpoint Oy: lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen, kuten kirjanpitoaineiston säilyttäminen lakisääteiset 6 vuotta.

Henkilötietojasi käsitellään nimenomaisella suostumuksellasi suoramarkkinointitarkoituksia varten. Niiltä osin kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttamisella ei kuitenkaan ole vaikutusta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit halutessasi milloin vain kieltää tietojesi käytön markkinointi- tai tiedottamistarkoituksiin ilmoittamalla tästä asiakaspalveluumme.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on antanut rekisteröityessään tai antanut tilauksen yhteydessä. Rekisteriin tallentuvat myös ne tiedot, jotka käyttäjä tallentaa itse tai on pyytänyt Playpoint Oy:n asiakaspalvelua tallentamaan sen jälkeen, kun hänen rekisteröitymisensä on hyväksytty. Rekisteröityessäsi palveluun tai tehdessäsi tilausta pakolliset tiedot on merkitty erikseen ja muiden tietojen antaminen on vapaaehtoista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA VASTAANOTTAJARYHMÄT

Nettikauppamme palveluntarjoaja on Pulse247 Oy, joka  käsittelee verkkokaupassamme käsiteltäviä henkilötietoja Playpoint Oy:n lukuun EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Pulse247 Oy:n tietosuojaselosteeseen voit tutustua yrityksen omalla kotisivulla.

Jotta voimme käsitellä tilauksesi parhaalla mahdollisella tavalla, tallennamme kaupan kannalta tarpeelliset tiedot kuten puhelinnumerosi, ja välitämme ne muille tilauksesta ja maksusta huolehtiville yrityksille (kuten logistiikasta huolehtivalle yritykselle (Posti Oyj ja Matkahuolto) ja maksusta vastaaville pankeille (asiakkaan pankki)). Playpoint Oy ei anna tietojasi kauppaan liittymättömille kolmansille osapuolille.

Jos valitset maksutavaksi luottokortin tai verkkopankin, maksupalvelun tarjoaa Checkout Finland. Palvelun käyttäminen ei vaadi rekisteröitymistä tai lisämaksujen suorittamista. Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu, eli kukaan ulkopuolinen ei voi nähdä tietojasi. Checkout on täysin PCI DSS 3.2 maksuliikenteen tietoturvastandardin täyttävä 1 tason palveluntarjoaja. Voit tutustua Checkout Finlandin tietosuojaselosteeseen heidän omalla kotisivullaan.

Jos reklamoit Playpoint Oy:n myymistä tuotteista ja reklamaatiotasi ei voida ratkaista ottamatta yhteyttä tuotteen valmistajaan tai markkinoijaan, siirretään reklamaatioosi liittyviä henkilötietoja tuotteen valmistajalle tai markkinoijalle.

6. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. 

Jos reklamoit Playpoint Oy:n  maahantuomista Chris Christensen tuotteista ja reklamaatiotasi ei voida ratkaista ottamatta yhteyttä tuotteen valmistajaan tai markkinoijaan, siirretään reklamaatioosi liittyviä henkilötietoja tuotteen valmistajalle, joka sijaitsee EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella.

Jos henkilötietosi siirretään EU/ETA:n ulkopuolelle, tehdään se tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti samantasoisen yksityisyyden suojan ylläpitämiseksi. Tällöin saatavilla on joko EU:n komission päätös siitä, että kyseessä olevassa maassa on riittävä tietosuojan taso, tai asianmukaiset suojatoimet on toteutettu muulla tavalla kuten oikeudellisesti sitovien vakiosopimuslausekkeiden tai yritystä koskevien sitovien sääntöjen perusteella.

Arkaluonteisia tietoja ei siirretä ja säilytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

7. Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kun tiedot ovat tarpeen sinun ja Playpoint Oy:n välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Kun sopimussuhde kanssamme lakkaa, pääsääntö on, että poistamme tai anonymisoimme kaikki sinua koskevat henkilötiedot. Asiakkaan on mahdollista pyytää poistaa milloin vain häntä koskevat tiedot, joita emme laillisista syistä johtuen joudu säilyttämään.

Lisäksi eräitä henkilötietoja koskee erityisiä säilytysaikoja, jotka voivat olla pidempiä tai lyhyempiä kuin yllä mainittu tietojen säilyttämistä koskeva pääsääntö:

 • Lahjakorttien voimassaoloa koskevat tiedot säilytetään lahjakortin voimassaoloajan, korkeintaan kaksi vuotta.
 • Playpoint Oy:n kirjanpitotositteiksi tarvitsemat tiedot ostoksista säilytetään kuusi vuotta sen tilivuoden päättymisestä, johon tiedot kohdistuvat
 • Tekemääsi reklamaatiota koskevat tiedot säilytetään 2 vuotta reklamaation käsittelyn päättymisestä.
 • Lähettämäsi sähköpostitiedustelut säilytetään korkeintaan 2 vuotta viimeisimmästä viestiin liittyvästä yhteydenotostasi.
 • Tilauksiasi koskevat tiedot säilytetään maksimissaan 7 vuotta tilauksen tekemisestä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, johon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt henkilöt. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Sinulla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä sinua koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Sinulla on tähän liittyen myös oikeus kieltää Playpoint Oy:ta tarjoamasta sinulle profilointiin perustuvia yksilöllisesti laadittuja tarjouksia.

Kielto tulee tehdä sähköisesti osoitteeseen katriina.huhtinen(at)playpoint.fi tai kirjallisesti osoitteeseen:

Playpoint Oy, Mäenseläntie 4, 71330 Räsälä

10. Tiedon oikaiseminen, poistaminen sekä käsittelyn rajoittaminen

Playpoint Oy oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen, epätarkan tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Playpoint Oy:n rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Rekisteröidyllä on tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on myös oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli eräät tietosuoja-asetuksessa määritellyt vaatimukset täyttyvät.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu

11. Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle. Suomessa toimivaltainen valvontaviranomainen on:

Tietosuojavaltuutettu

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

HUOM! MEILLÄ EI OLE KIVIJALKAMYYMÄLÄÄ. KAIKKI OSTOKSET TULEE TEHDÄ NETTIKAUPASSA JA NOUTAA HALUTTAESSA VARASTOLTAMME KUOPIOSSA ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Playpoint Oy - www.koiratarvikkeet.fi

Osoite: Mäenseläntie 4, 71330 Räsälä ( varasto-osoite erikseen) (y-tunnus: 2390661-4) 

Kotimainen, pienyrittäjyyden ja harrastuksen innoittamana toimiva palveleva ja opastava maahantuontiyritys, jonka toiminta perustuu alan aktiiviseen harrastamiseen koiramaailmassa niin kasvattajana, näytteilleasettajana kuin ulkomuototuomarinakin. Intohimonamme upeat turkit ja yksilöllinen koiranhoito!  Toimimme Suomen autorisoituna maahantuojana Chris Christensen, iGroom- sekä Botaniqa -turkinhoitotuotesarjoille. Uutuutena edustuksessamme myös Tauro Pro Line, jossa niinikään palvelemme jälleenmyyjäasiakkaidemme lisäksi asiakkaitamme myös nettikauppamme kautta. Nettikaupassamme turkinhoitotuotteiden lisäksi valikoitu valikoima myös  kaikkea muuta ihanaa lemmikeille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Maksupalveluna toimii Klarna Checkout, jonka kautta maksuvaihtoehtoina toimivat lasku, osamaksu, korttimaksu sekä verkkopankkimaksu.

Ilmoittamalla tietoja kassalla, hyväksyt Klarna Checkout ehdot. Painamalla ”Osta” painiketta hyväksyt Playpoint Oy:n  yleiset ehdot.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:Playpoint Oy, asiakaspalvelu puhelinnumero: 050 5257105 (ark.10-17) tai lähettämällä sähköpostia mihin vuorokauden aikaan tahansa osoitteeseen katriina@playpoint.fi. 

Toimitustavat ja -kulut

Tilauksen toimitusmaksu on lähetettävien pakettien osalta kiinteä, painosta riippumatta 8,50€.  Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon. Voit myös noutaa tuotetilauksen varastoltamme Kuopiosta os. Pioneerinkatu 15 varasto 10, 70800 Kuopio. Valitse siinä tapauksessa toimitustavaksi nouto 0€. Lähetämme sinulle tekstiviestin antamaasi puhelinnumeroon kun tuotteet on noudettavissa varastoltamme. Varastostotoimitukset jätetään kesäisin varaston ovelle odottamaan noutoa ostajan omalla vastuulla, talvisin annamme koodin noudolle sovittuna aikana.

Toimitusaika

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen.  Käsittelemme tilaukset yleensä viikon sisällä tilauksesta,  jonka jälkeen ne lähtevät valitulla toimitustavalla eteenpäin. Useimmiten saamme paketit matkaan jo kolmen päivän sisällä tilauksesta. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä teille välittömästi tilaamisen jälkeen. 

Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista siltä osin kuin se on ennakoitavissa.

Palautusehdot

Tilaamillasi tuotteilla on 14 vrk:n vaihto- ja palautusoikeus. Palautettavan tuotteen pitää olla ehdottomasti käyttämätön ja pakkauksen myyntikunnossa. Maksupalautukset tehdään pääsääntöisesti maksupalvelutarjoajan kautta, mutta liitä varmuuden vuoksi mukaan myös tilinumerosi ja mahdollinen palautuksen syy (esim. rikkinäinen tuote, väärä koko tms.) nopeuttaaksesi toimintaamme.  Kuluttajan toivotaan tekevän palautusilmoituksen sähköpostitse tai puhelimitse (050 5257105) ennen tuotteen palauttamista. Mikäli toimituksessa on tapahtunut virhe ja tuote ei ole tilatun mukainen, toimitamme palautuskoodin ja katamme palautuskustannukset, muussa tapauksessa kuluttaja vastaa itse palautuskustannuksista. Tuotteen palauttamisen / vaihdon voi myös tehdä varastollamme Kuopion Pieni-Neulaniemessä, erikseen sovittuna aikana.

Lunastamaton paketti

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme toimituskustannukset 8,50€.

Ongelmatilanteet

Toisinaan voi käydä niin, että huolellisesta pakkaamisesta huolimatta kuljetuksen yhteydessä paketit voivat vaurioitua. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle. Ota tämän jälkeen yhteyttä asiakaspalveluumme 14 päivän kuluessa ilmoittaaksesi virheestä. Yhteystiedot löytyvät kohdasta "PERUUTUSOIKEUS-ja PALAUTUSEHDOT" sopiaksesi uuden tuotteen toimittamisesta.